Raport kwartalny za kwartał zakończony 30 czerwca 2023 r.