Społeczna odpowiedzialność biznesu

Viskase uczynił społeczną odpowiedzialność biznesu kluczowym elementem naszego globalnego sukcesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu to obszar, w jakim firma wywiera pozytywny i korzystny wpływ na społeczność i środowisko, w którym działa, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wysiłki te są wybierane w sposób dobrowolny, aby uczynić z Viskase model właściwej postawy obywatelskiej w naszym globalnym środowisku. Wybrane przez nas projekty mają długoterminowy wpływ na redukcję ilości odpadów, zdrowie społeczeństwai środowisko naturalne.

Nasza odpowiedzialność społeczna jest skoncentrowana na:

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Zdrowie i bezpieczeństwo naszego zespołu jest naszym priorytetem numer jeden. W celu promocji zdrowia, członkowie naszego personelu biorą udział w corocznym oddawaniu krwi, ćwiczeniach i kampaniach na rzecz zdrowego odżywiania, 0

PRAWA CZŁOWIEKA

Oddanie się naszej społeczności jest tym, o co w tym wszystkim chodzi. Członkowie zespołu Viskase na całym świecie uczestniczą w corocznych projektach na rzecz społeczności, wydarzeniach charytatywnych i wolontariacie na rzecz naszych sąsiadów.

Viskase jest firmą świadomą ekologicznie. Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu na rzeczochrony środowiska i recyklingu.

Reagowaniena potrzeby społeczne

Viskase aktywnie śledzi pojawiające się trendy społeczne i medialne w celu przewidywania zmian na rynku osłonek wynikających z zmieniających się preferencji konsumentów detalicznych. Kiedy zostaną zidentyfikowane pojawiające się trendy, koncentrujemy nasze globalne zasoby i doświadczenie techniczne, aby aktywnie zaspokoić te potrzeby. Aby zaspokoić pragnienia konsumentów w zakresie eliminacji oleju mineralnego z opakowań produktów spożywczych, któremogą powodować przenoszenie go do żywności, opracowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek linię produktów osłonek SVO, wykorzystujących oleje roślinne zamiast oleju mineralnego. Osłonki SVO są wykonywane z materiałów pochodzenia roślinnego, aby zaspokoić pragnienie usunięcia oleju mineralnego z produktu i wyeliminować stosowanie nieodnawialnego smaru na bazie ropy naftowej.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą stronę internetową bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.