KALIFORNIJSKA USTAWA O PRZEJRZYSTOŚCI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW – UJAWNIENIE

Zgodnie z Kalifornijską ustawą o przejrzystości łańcuchów dostaw z 2010 r. (California Transparency in Supply Chains Act), Viskase Companies, Inc. ujawnia następujące informacje:

  1. Weryfikacja i audyty. Bezpośrednio, a nie za pośrednictwem stron trzecich, weryfikujemy, czy nasi dostawcy oszacowują i przeciwdziałają zagrożeniom związanym z handlem ludźmi i niewolnictwem. Nie przeprowadzamy bezpośrednich lub zewnętrznych audytów zgodności naszych dostawców z ich własnymi zasadami.
  2. Bezpośredni dostawcy Viskase nie są z reguły proszeni o dostarczenie indywidualnych certyfikatów potwierdzających, że ich materiał jest zgodny z prawem dotyczącym niewolnictwa i handlu ludźmi w kraju lub krajach, w których prowadzą oni działalność, ale jesteśmy w trakcie ustanawiania takiego programu.
  3. Viskase nie prowadzi szkoleń w zakresie ograniczania zagrożeń związanych z handlem ludźmi i niewolnictwem dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw.
  4. Odpowiedzialność. Viskase nie posiada wewnętrznych standardów w zakresie odpowiedzialności i procedur w przypadku niespełnienia standardów dotyczących handlu ludźmi i niewolnictwa w łańcuchu dostaw.

Oprócz powyższych działań oraz w miarę, jak świadomość standardów pracy i praw człowieka rośnie na całym świecie, stale zwiększamy nasze wysiłki w celu zmniejszenia zagrożeń spowodowanych naruszeniem tych standardów pracy i praw człowieka.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą stronę internetową bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.