Osłonki plastikowe

Osłonki poliamidowe z Viskase® to osłonki o maksymalnej wydajności do zastosowań w przetwórstwie mięsa i drobiu. Wysokowydajne osłonki są dostosowane do zmaksymalizowania wydajności produktu i stabilności przechowywania artykułów plastrowanych w handlu detalicznym. Do istotnych cech należy zaliczyć Barierę Wysokotlenową, która chroni produkty przed utlenianiem powierzchniowym i odbarwieniem oraz Barierę Wilgotności, która praktycznie eliminuje migrację wody.

View Resources
Submit Inquiry

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą stronę internetową bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.