RAPORT KWARTALNY ZA KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2024 R.